banner-top1


Informaţii de interes public

Solicitare informații

Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public: Alexandru –  Marius Manea.

Solicitări privind informaţiile de interes public pot fi adresate direct la sediul instituţiei sau prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail – [email protected]

Formular – tip cerere de informaţii de interes public privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru solicitarea de informații publice în temeiul Legii 544/2001;

Model Reclamație administrativă – 1- privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru solicitarea de informații publice în temeiul Legii 544/2001;

Model – Reclamaţie administrativă 2 privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru solicitarea de informații publice în temeiul Legii 544/2001;

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr.544/2001 şi anume:

  • 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
  • 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitatntului ca termenul iniţial prevăzut de lege nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
  • 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul iniţial prevăzut de lege;
  • 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

”Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” cod SIPOCA 35


Comments are closed.

Back to Top ↑