banner-top1


Finanțare

1. Bugetul propriu se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 6.

2. Finanțarea se face de la bugetul Consiliului Local Sector 6, în conformitate cu obiectivele și programele stabilite, precum și din alte surse, potrivit prevederilor O.U.G. nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității asezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
3. Veniturile proprii se obțin din următoarele activități realizate direct de Centru:

  • închirieri de spații și bunuri mobile;
  • valorificări de bunuri realizate în cadrul taberelor de creație, cercuri aplicative, alte activități culturale și de educație permanentă;
  • încasări din vânzarea cărților, publicațiilor, programelor multimedia și biletelor de intrare la manifestările culturale organizate de Centru;
  • prestarea unor servicii și/sau activități culturale sau de educație permanentă, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției, potrivit legii;
  • derularea unor proiecte și programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituții din țară și din străinătate;
  • prestarea altor servicii sau activități, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

4. Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanțarea proiectelor și programelor culturale.
5. Centrul poate beneficia și de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale; liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori de sarcini care pot afecta autonomia instituției sau dacă nu sunt contrare obiectului său de activitate.
6. Ministerul Culturii și Cultelor, alte autorități ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale pot susține material și financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe și proiecte ale Centrului.


Back to Top ↑